La 42-a ILEI Konferenco en Krakovo
Dodane przez Odi dnia 08/09/2009 18:54:02

42-a ILEI Konferenco en Krakovo okazis 17-25 de Julio 2009 j. Fotis: M.Tatara, R.Kamiński, A.Sochacki.


Treść rozszerzona

http://en.fotoalbum.eu/espero100/a336765