(Re)alighu al ILEI kaj (re)abonu E-revuojn
Dodane przez Odi dnia 04/11/2009 13:04:59

Kotizoj kaj abonoj 2010


Treść rozszerzona

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
ILEI-Pollando

invitas


c'iujn, kiuj interesig'as pri progresado de Esperanto
kaj pri E-instruado

Kotizoj kaj abonoj 2010·Membrokotizo por 2010:

- 54 zl – kun papera Internacia Pedagogia Revuo(IPR)
- 25 zl – kun elektronika IPR
La membroj ricevas ankau' perrete mesag'ojn de la Novaj'servo de ILEI-Pollando.

· Abono de JUNA AMIKO – 43 zl
Aperas trifoje jare, c’iufoje kun 52 pag’oj
Ene: interesaj'oj, kantoj, ludoj, legaj'oj, ekzercoj, lingvaj konsiloj, kvizoj, fabeloj, poemoj, primovadaj raportetoj, k.a.
Por komencantoj, instruistoj, ankau' bonega materialo por memstuda perfektig'ado.


LIMDATO: 30.11.2009
Se vi pagos post la limdato, c’iuj abonoj pligrandig’as je 5 zlotoj.

La kotizojn kaj abonpagojn bonvolu sendi al la konto de ILEI-Pollando :

'ILEI-Polska' (por pagoj en zlotoj):
82 1940 1076 3059 0661 0000 0000
LUKAS Bank
La konto-posedanto estas:
'Międzynarodowy Związek Nauczycieli-Esperantystów ILEI-Polska'
ul. Zbrojów 10/8
30 – 042 KRAKÓW

Se vi havas demandojn pri la abonoj, bonvolu skribi al la pola peranto Magdalena Tatara - mtatara( )gmail.com
Kasisto de ILEI-Pollando
www.ilei.pl

· Vi povas ankau mendi abonon de SCIENCA REVUO – 45 zl
Tre interesa, kvaronjara revuo. Artikoloj el diversaj sferoj, bonegaj por ric'igi la vortprovizon de la leganto. Ankau' bonega materialo por memstudado.